ny
हाम्रा लाइटनिङ एण्ड सर्ज अरेस्टर्स 20KA~200KA(8/20μS) र 15KA~50KA(10/350μS) को सबै प्रकार र कक्षाहरू परीक्षण गरिएका छन् र तिनीहरूको कक्षाको आधारमा सबै आवश्यकताहरू पास गर्छन्।

कोएक्सियल सर्ज अरेस्टर

 • TRSW-SMA Coaxial Surge Arrester

  TRSW-SMA कोएक्सियल सर्ज अरेस्टर

  TRSW-SMA कोएक्सियल एन्टेना-फेड लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिभाइस (SPD, सर्ज प्रोटेक्टर) ले फिडर प्रेरित बिजुली ओभरभोल्टेजको कारणले एन्टेना र ट्रान्सीभर उपकरणमा हुने क्षतिलाई रोक्न सक्छ।यो उपग्रह वायरलेस संचार, मोबाइल बेस स्टेशनहरू, माइक्रोवेभ संचार, प्रसारण टेलिभिजन, आदि को लागी उपयुक्त छ। कोएक्सियल एन्टेना फिडर प्रणाली संकेत को वृद्धि सुरक्षा बिजुली संरक्षण क्षेत्र LPZ 0 A-1 र त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएको छ।उत्पादनलाई शिल्डेड शेलमा प्याक गरिएको छ र यसमा निर्मित उच्च-गुणस्तरको उच्च-गति ओभरभोल्टेज सुरक्षा उपकरण छ, जसमा एन्टेना फिडर लाइनमा बिजुलीको उच्च-भोल्टेज पल्सको लागि कुशल सुरक्षा र रक्षा प्रकार्य छ।
 • TRSW-UHF Coaixal Surge Arrester

  TRSW-UHF कोएक्सल सर्ज एरेस्टर

  TRSW-UHF कोएक्सियल एन्टेना-फेड लाइटनिङ प्रोटेक्शन डिभाइस (SPD, सर्ज प्रोटेक्टर) ले फिडर इन्ड्युस्ड लाइटनिङ ओभरभोल्टेजको कारणले गर्दा एन्टेना र ट्रान्ससिभर उपकरणमा हुने क्षतिलाई रोक्न सक्छ।यो उपग्रह वायरलेस संचार, मोबाइल बेस स्टेशनहरू, माइक्रोवेभ संचार, प्रसारण टेलिभिजन, आदि को लागी उपयुक्त छ। कोएक्सियल एन्टेना फिडर प्रणाली संकेत को वृद्धि सुरक्षा बिजुली संरक्षण क्षेत्र LPZ 0 A-1 र त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएको छ।उत्पादनलाई शिल्डेड शेलमा प्याक गरिएको छ र यसमा निर्मित उच्च-गुणस्तरको उच्च-गति ओभरभोल्टेज सुरक्षा उपकरण छ, जसमा एन्टेना फिडर लाइनमा बिजुलीको उच्च-भोल्टेज पल्सको लागि कुशल सुरक्षा र रक्षा प्रकार्य छ।
 • TRSW-FL10 Coaxial Surge Arrester

  TRSW-FL10 कोएक्सियल सर्ज अरेस्टर

  TRSW-FL10 कोएक्सियल एन्टेना-फेड लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिभाइस (SPD, सर्ज प्रोटेक्टर) ले फिडर प्रेरित बिजुली ओभरभोल्टेजको कारणले एन्टेना र ट्रान्सीभर उपकरणमा हुने क्षतिलाई रोक्न सक्छ।यो उपग्रह वायरलेस संचार, मोबाइल बेस स्टेशनहरू, माइक्रोवेभ संचार, प्रसारण टेलिभिजन, आदि को लागी उपयुक्त छ। कोएक्सियल एन्टेना फिडर प्रणाली संकेत को वृद्धि सुरक्षा बिजुली संरक्षण क्षेत्र LPZ 0 A-1 र त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएको छ।उत्पादनलाई शिल्डेड शेलमा प्याक गरिएको छ र यसमा निर्मित उच्च-गुणस्तरको उच्च-गति ओभरभोल्टेज सुरक्षा उपकरण छ, जसमा एन्टेना फिडर लाइनमा बिजुलीको उच्च-भोल्टेज पल्सको लागि कुशल सुरक्षा र रक्षा प्रकार्य छ।

 • TRSW-TNC Coaixal Surge Arrester

  TRSW-TNC कोएक्सल सर्ज एरेस्टर

  TRSW-TNC कोएक्सियल एन्टेना-फेड लाइटनिङ प्रोटेक्शन डिभाइस (SPD, सर्ज प्रोटेक्टर) ले फिडर इन्ड्युस्ड लाइटनिङ ओभरभोल्टेजले गर्दा एन्टेना र ट्रान्ससिभर उपकरणमा हुने क्षतिलाई रोक्न सक्छ।यो उपग्रह वायरलेस संचार, मोबाइल बेस स्टेशनहरू, माइक्रोवेभ संचार, प्रसारण टेलिभिजन, आदि को लागी उपयुक्त छ। कोएक्सियल एन्टेना फिडर प्रणाली संकेत को वृद्धि सुरक्षा बिजुली संरक्षण क्षेत्र LPZ 0 A-1 र त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएको छ।उत्पादनलाई शिल्डेड शेलमा प्याक गरिएको छ र यसमा निर्मित उच्च-गुणस्तरको उच्च-गति ओभरभोल्टेज सुरक्षा उपकरण छ, जसमा एन्टेना फिडर लाइनमा बिजुलीको उच्च-भोल्टेज पल्सको लागि कुशल सुरक्षा र रक्षा प्रकार्य छ।
 • TRSW-N Coaixal Surge Arrester

  TRSW-N Coaixal सर्ज एरेस्टर

  TRSW-N कोएक्सियल एन्टेना-फेड लाइटनिङ प्रोटेक्शन डिभाइस (SPD, सर्ज प्रोटेक्टर) ले फिडर इन्ड्युस्ड लाइटनिङ ओभरभोल्टेजको कारणले एन्टेना र ट्रान्ससिभर उपकरणमा हुने क्षतिलाई रोक्न सक्छ।यो उपग्रह वायरलेस संचार, मोबाइल बेस स्टेशनहरू, माइक्रोवेभ संचार, प्रसारण टेलिभिजन, आदि को लागी उपयुक्त छ। कोएक्सियल एन्टेना फिडर प्रणाली संकेत को वृद्धि सुरक्षा बिजुली संरक्षण क्षेत्र LPZ 0 A-1 र त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएको छ।उत्पादनलाई शिल्डेड शेलमा प्याक गरिएको छ र यसमा निर्मित उच्च-गुणस्तरको उच्च-गति ओभरभोल्टेज सुरक्षा उपकरण छ, जसमा एन्टेना फिडर लाइनमा बिजुलीको उच्च-भोल्टेज पल्सको लागि कुशल सुरक्षा र रक्षा प्रकार्य छ।
 • TRSW-F Coaixal Surge Arrester

  TRSW-F Coaixal सर्ज एरेस्टर

  TRSW-F कोएक्सियल एन्टेना-फेड लाइटनिङ प्रोटेक्शन डिभाइस (SPD, सर्ज प्रोटेक्टर) ले फिडर इन्ड्युस्ड लाइटनिङ ओभरभोल्टेजको कारणले एन्टेना र ट्रान्ससिभर उपकरणमा हुने क्षतिलाई रोक्न सक्छ।यो उपग्रह वायरलेस संचार, मोबाइल बेस स्टेशनहरू, माइक्रोवेभ संचार, प्रसारण टेलिभिजन, आदि को लागी उपयुक्त छ। कोएक्सियल एन्टेना फिडर प्रणाली संकेत को वृद्धि सुरक्षा बिजुली संरक्षण क्षेत्र LPZ 0 A-1 र त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएको छ।उत्पादनलाई शिल्डेड शेलमा प्याक गरिएको छ र यसमा निर्मित उच्च-गुणस्तरको उच्च-गति ओभरभोल्टेज सुरक्षा उपकरण छ, जसमा एन्टेना फिडर लाइनमा बिजुलीको उच्च-भोल्टेज पल्सको लागि कुशल सुरक्षा र रक्षा प्रकार्य छ।